Härdighet & Zonkarta

Zonkarta

Enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Det är inte alltid som de "högsta" zonerna finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. På kartan här ovanför ser du till exempel att området strax söder om Vättern har zon V, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten. Allra närmast Vättern är det zon II, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Zonkartan gäller endast för vedartade växter och inte för perenner. Ett rejält snötäcke hjälper växterna att övervintra bra, men helst ska det inte komma förrän marken frusit till lite grann. Till och med under ett ganska tunt snölager är det bara några få minusgrader trots en mycket lägre yttertemperatur. Även om partier i grenverket fryser klarar sig i regel rötterna och de grenar som täckts av snö. För perennernas del har snön stor betydelse. Till skillnad från träd och buskar vissnar de ner helt och övervintrar endast med knoppar under jord eller precis i markytan. Därför klarar de sig många gånger bättre i mellersta och norra Sverige än i mildare delar där barfrost ofta förekommer.

HÄRDIGHET PERENNER
Härdighet A−D
Perenner har en annan livscykel än buskar och träd. De är i huvudsak örtartade och kommer upp på våren, sätter blad, koppar, blommor och frön och vissnar  sedan ner till hösten. Det finns ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på våra perenna odlares rekommendationer:

Växten är tålig och övervintrar bra.
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge
Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge
Växten är känslig för olika vinterväder.
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge
Växten klarar normalt inte en svensk vinter.
D = Övervintra inte

Kika gärna på Zonkartan och få mer information hos Riksförbundet Svensk Trädgård: Zonkarta