Ginnalalönn Acer tataricum ginnala

Latin: Acer tataricum ginnala
Höjd: Ca 5-7 m
Växtsätt: Stor buske, flerstammigt träd.
Frukter: Rödglänsande ‘näsor’.
Bladverk: Friskt grönt. Vacker röd höstfärg.
Läge: Sol-halvskugga. Väldränerad jord. Tål torka.
Användning: Solitär (ensam) eller tillsammans med andra
buskar. Läplantering.
Härdighet: Zon 1-5
Anmärkning: Ev. beskärning i juli-sept. och december.

Kategori: