Alpvide Salix helvetica

Latin: Salix helvetica
Höjd: Ca 0,5 – 1 m. Finns även på stam.
Växtsätt: Tätt, brett.
Blommor: Videkissar i maj.
Bladverk: Mörkgrönt, undersidan vitluden. Nya skott
och blad silvergrå.
Läge: Soligt i väldränerad fuktighetshållande humusrik jord.
Användning: Tillsammans med låga barrväxter, buskar och perenner.
På stam solitär med marktäckare eller i krukor och urnor.
Härdighet: Zon 1-5.

Kategori: