Alba Meidiland Klasblommig rabattros – marktäckande

Höjd/bredd: Ca 0,6 x 1,2 m
Växtsätt: Lågt tätt, mycket brett, lågt bågböjda grenar.
Blommor: Små tätt fyllda krämvita-vita.
Slutet juni – oktober.
Bladverk: Grönt glänsande.
Läge: Soligt i djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis ensam eller med andra rosor
och perenner, som låga breda häckar.

Kategori: