Alain Klasblommig rabattros

Höjd/bredd: 70 x 50 cm
Växtsätt: Tätt, upprätt.
Blommor: Medelstora mörkt karminröda.
Svag doft. Slutet juni – hösten. Rikblommig.
Bladverk: Fylligt mörkgrönt glänsande.
Läge: Soligt, luftigt i djup näringsrik jord.
Användning: Gruppvis ensam eller med andra rosor
och perenner.

Kategori: