Agatha Incarnata (gallica) Gallica ros – Gammaldags buskros från 1815

Höjd/bredd: Ca 1,2 x 1,2 m
Växtsätt: Tätt och brett.
Blommor: Stora tätt fyllda ljust rosa – rosa. Doftande.
Mitten juli – mitten augusti.
Bladverk: Grågrönt, matt.
Läge: Soligt/halvskuggigt i djup näringsrik jord.
Användning: Ensam eller gruppvis med andra rosor, bland
buskar och perenner eller som friväxande häck.
Härdighet: Zon 1-5

Kategori: