Pollineringstabell Äpple

Plocka äpplen
Johannes Röd Äpple
Alice Åpple

Pollinering för Äpple

Vilka fruktträd pollinerar (befruktar) varandra?
De flesta fruktträd utvecklar bättre och mer frukt om blommorna befruktas (pollineras) med frömjöl från en annan sort, men det är inte alla sorter som passar bra ihop. Till din hjälp, vid valet av fruktträd, används en pollineringstabell. Om du bor i ett villaområde är pollineringen oftast inget större problem. Där finns vanligen lämpliga sorter i närheten. Men om man bor mer enskilt kan det vara klokt att följa tabellen.

Så här läser du tabellen:
I den vänstra kolumnen letar du upp den sort du redan har eller funderar på att köpa. I mitten finner du en rad siffror som motsvaras av lämpliga pollenlämnare i den högra kolumnen.

SortZonPollineras av nummer:Nr. Pollineringssorter
Alice43,11,19,20,21,22,24,28,30,38,401. Alice
Antonovka612,16,19,27,34,35,40,412. Antonovka
Amorosa (Röd Aroma)31,10,11,13,15,20,21,22,24,28,33,37,403. Aroma
Aroma31,10,11,13,15,20,21,22,24,28,33,37,404. Arreskov
Arreskov311,12,16,17,21,23,26,295. Berner Rosenäpple
Arvidsäpple38,30,31,39,406. Boiken
Belle de Boskoop11,3,10,11,12,13,15,20,21,22,24,377. Brunnsäpple
Berner Rosenäpple26,11,14,15,17,218. Cellini
Birgit Bonnier41, 3, 13, 15, 28,  37, 409. Charlamovsky
Blenheim211,14,15,17,21,2910. Cortland
Boiken311,12,15,16,17,21,4211. Cox´s Orange
Borgherre311,15,21,4112. Cox Pomona
Bramley, triploid23,11,12,15,21,22,25,30,31,35,4013. Discovery
Brunnsäpple415,21,3914. Eldrött duväpple
Cellini46,9,12,25,30,40,4115. Filippa
Charlamovsky619,25,27,30,34,35,4016. Golden Noble
Close31,3,13,21,22,24,28,37,4017. Gul Richard
Cortland41,3,11,12,13,15,20,21,22,24,29,37,4018. Guldborg
Cox´s Orange31,4,6,12,15,16,20,21,23,27,29,33,3619. Gyllenkroks astrakan
Cox Pomona46,11,15,16,17,21,23,29,33,3620. Ingrid Marie
Discovery21,3,10,11,14,15,20,21,22,24,28,37,4021. James Grieve
Eldrött duväpple (Pigeon)23,11,13,15,18,20,21,29,37,4022. Katja
Elstar13,10,11,13,14,15,20,21,22,4023. Laxton´s Superb
Eva-Lotta33,11,20 + Kim24. Lobo
Filippa31,3,7,11,13,20,21,22,24,30,33,37,40,4225. Maglemer
Flädie330,31,35,3926. McIntosh
Fredrik38, 10, 11, 12, 13,  23, 24, 31, 36, 37,  38, 4027. Melba
Galloway41,3,10,11,13,14,15,20,21,24,2628. Mio
Gloster11, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 2629. Ontario
Golden Noble32,4,5,11,17,21,25,29,3630. Oranie
Gravensteiner33,13,14,15,19,21,22,25,30,33,35,39,40,4231. Ringstad
Gravensteiner, röd3Se ovan32. Risäter
Grågylling530,39,41,4233. Signe Tillisch
Gul Richard36,8,11,12,16,23,33,36,4234. Silva
Guldborg23,13,14,15,21,22,25,28,30,31,35,37,40,4235. Stenbock
Guldparmän26,11,16,17,21,2936. Stenkyrke
Gyllenkroks astrakan51,15,21,22,25,28,30,32,33,39,40,4137. Summerred
Hampus419,30,4038. Sylvia
Husmoder, triploid215,25,30,31,3539. Sävstaholm
Huvitus539, 4040. Transparente blanche
Ingrid Marie31,3,10,11,13,15,21,22,23,24,28,29,33,3741. Wealthy
42. Åkerö
James Grieve31,3,10,11,13,15,17,20,22,24,25,28,30,31,331. Alice
James Grieve, röd3Se ovan2. Antonovka
Jonagold11,3,11,13,15,20,21,22,24,283. Aroma
Jonathan11,3,10,11,13,15,18,20,21,22,24,28,37,404. Arreskov
Katja31,3,11,13,15,18,20,21,24,28,30,37,405. Berner Rosenäpple
Kim31,3,10,20,22,24,26,28,33,37,406. Boiken
Laxton´s Superb31,3,6,11,12,15,16,17,20,21,28,337. Brunnsäpple
Lobo41,3,10,11,13,15,20,21,22,28,37,418. Cellini
Maglemer39,15,19,30,31,35,40,41,429. Charlamovsky
Mantet61,3,10,11,13,15,20,21,22,24,27,28,3710. Cortland
McIntosh41,3,10,11,15,20,21,22,24,25,27,28,30,35,37,40,4211. Cox´s Orange
Melba51,3,10,15,19,20,21,22,24,28,29,35,40,41,4212. Cox Pomona
Melba, röd5Se ovan13. Discovery
Melonäpple (Citronäpple)311,12,16,17 + Husmoder14. Eldrött duväpple
Mio21,3,10,11,13,15,20,21,22,24,27,30,37,40,4215. Filippa
Mutsu11,3,10,11,13,15,20,21,22,24,28,4016. Golden Noble
Ontario110,11,14,15,16,17,21,23,4117. Gul Richard
Oranie51,12,15,19,22,24,25,27,33,39,40,41,4218. Guldborg
P.J. Bergius (Röd Sävstaholm)61,9,19,22,28,30,31,32,37,40,41,4219. Gyllenkroks astrakan
Quinte53,10,13,15,20,21,22,24,27,28,37,4020. Ingrid Marie
Ribston31,3,14,15,16,20,21,28,29,30,3321. James Grieve
Ringstad415,21,25,30,3522. Katja
Risäter625,39,4023. Laxton´s Superb
Rödluvan63, 11, 12, 24, 25, 3324. Lobo
Röd astrakan425,39,4025. Maglemer
Signe Tillisch410,11,15,16,17,20,21,22,24,31,35,40,4226. McIntosh
Silva62,19,27,30,35,38,39,4027. Melba
Snövit51,19,21,22,25,27,28,30,35,39,4028. Mio
Spartan11,3,10,11,13,15,20,21,24,28,4029. Ontario
Stenbock62,9,30,31,34,39,40,4230. Oranie
Stenkyrke35,11,12,16,17,21,23,26,29,4131. Ringstad
Stor klar astrakan540, 4132. Risäter
Summerred33,10,13,15,18,21,22,24,27,28,39,4033. Signe Tillisch
Sylvia41,10,21,22,25,28,30,39,4034. Silva
Särsö41, 3, 13, 15, 28, 37, 4035. Stenbock
Sävstaholm61,9,19,22,28,30,31,32,37,40,41,4236. Stenkyrke
Transparente blanche63,9,13,18,19,21,22,24,27,30,31,32,37,39,4237. Summerred
Vit astrakan69,19,30,35,39,4038. Sylvia
Wealthy62,9,12,15,21,25,27,30,32,34,39,40,4239 Sävstaholm
Worcester-parmän611,13,19,21,22,3040. Transparente blanche
Åkerö621,25,26,27,30,33,35,37,39,40,4141. Wealthy