Tillgängliga rabatten

En uppmurad bädd med möjlighet för rullstol att komma nära intill. Här planteras växter efter behov utifrån användaren men alternativ är främst perenner som doftar och är mjuka. Plattläggning ända intill bädden underlättar tillgängligheten och eventuellt utgörs planteringsjorden av material i habiliteringssyfte, exempelvis tumlad sten, grus eller täckbark. Den tillgängliga rabatten ska anpassas efter brukarens behov.

Tillgängliga rabatten