Grusentré

En välkomnande grusentré med enstaka solitärer som bryter av mot olika hårda material. Jorden bör vara en väldränerad grusblandning för att undvika stillastående fukt, eventuellt enbart dekormaterial. Växterna kan planteras i bottenlösa plasthinkar för att undvika att jord/dekormaterial blandas. Dekorativ belysning som frambringar siluetter gör att rabatten bidrar till ett skönhetsvärde även i mörkret.

Grusentré