Prydnadsbuskar

Att lyckas med

Prydnadsbuskar

Skötsel

För att hålla buskarna vackra gallrar man dem efter 3-5 år genom att skära bort de äldsta grenarna längst nere vid marken. Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april.

Tips 1

En ”buskhäck” är ett fint alternativ till en vanlig häck. Plantera 5 st buskar av en sort, 3 av en annan och 2 av en tredje osv. Variera antalet buskar av de olika sorterna för att få ett naturligt utseende. Buskhäcken ger variation både i växtform och färg. Du kan tex välja sorter så att blomningstiden blir lång och utsträckt.

Tips 2

Gör som naturen, täck marken under buskar och träd med marktäckande växter. Du får en fin plantering i flera nivåer som dessutom blir mer lättskött. Använd perenner eller låga buskar. Lämpliga perenner finner du på vårt perennaråd.
Lämpliga marktäckande buskar i soliga lägen: Krypoxbär, Lingonoxbär, Krypginst, Turkisk ginst, Buskhypericum, Lingontry, alla sorter av Krypölandstok, Sandkörsbär, Björkspirea, Praktspirea, Stefanandra.
Lämpliga marktäckande buskar i halvskuggia lägen: Krypoxbär, Klätterbenved (både grön- och brokbladig), Lingontry, Lagerhägg, rosa- och rödblommande Kryp- ölandstok, Björkspirea, Hybridsnöbär, Stefanandra.
Lämpliga marktäckande buskar i skuggiga lägen: Krypoxbär, Lingonoxbär, Stefanandra, Hybridsnöbär.

Växtplats

Ingen trädgård anläggs utan buskar. Det finns höga, snabbväxande och tätvuxna – idealiska som inramning, insynsskydd och avgränsningar. Medelhöga sorter med olika blomningstider från tidig vår till sen höst. Låga bredväxande sorter utmärkta som marktäckare både i full sol och skugga. Dvärgbuskar av olika slag som lämpar sig i stenpartier, i samplantering med rosor, perenner och barrväxter. Det finns sorter som trivs i allt från torra, soliga lägen till fuktiga och skuggiga.

Prydnadsbuske

Jord

Jorddjup ca 50 cm. Jordmånen varierar men ska alltid vara väldränerad. Skyltbilden anger kraven för varje sort. Allt för lerig eller sandig jord förbättras med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas med jorden.

Plantering

Sänk ner krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag av krukan eller påsen försiktigt. Sätt ner plantan i gropen och fyll på med hälften av jorden. Vattna rejält, fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Plantera prydnadsbuskar

Plantavstånd

Planteringsavståndet anpassas till buskarnas slutliga storlek. Tabellen här nedan ger en vägledning till rätt avstånd.

Vattning

Vid torrt väder vattnar du rejält 1 gång i veckan, ca 30 liter per planta.

Gödsling

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättre samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/höst med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Prydnadsbuske

Planteringavstånd