BoGrönt Sveriges Trädgårdsmästare Aristolochia manshuriensis Koreansk Pipranka

Att lyckas med

Klätterväxter

Klätterväxter är fantastiska, det finns många olika sorter som t ex. klematis, klätterhortensia, kaprifol, pipranka, humle och vildvin.
Med klätterväxter kan du skapa vackra insynsskydd, dölja en tråkig vägg eller ett fult staket. Du kan få ett hav av blommor slingrandes runt ett träd, klättrande på en mur eller klä in en pergola med ljuvlig grönska. Du kan också låta dem klänga i större prydnadsbuskar samt använda dem som marktäckare på slänter eller utefter ett berg. Klätterväxter är också fina att plantera tillsammans med perenner och sommarblommor för att få lite höjd i rabatten.
Har du inte något land så trivs många klättrande växter planterade i stora krukor på din altan eller din balkong. Läs om hur du Lyckas med klematis i kruka här-->

Växtplats

Soliga lägen: Blåregn, Bokharabinda, Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter.

Halvskugga: Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka.

Skugga: Klematis - småblommiga sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka.

Clematis Klematis

Jord

Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa och blomma.

Klematis vill ha 50 cm djup, väldränerad, mullrik, näringsrik jord.

Klätterhortensia vill ha kalkfattig jord, blanda i minst 50% naturtorv eller rhododendronjord.

Pipranka trivs och utvecklas bäst på djup, näringsrik och mullblandad jord.

Humle trivs i näringsrik, fuktig jord.

Många klätterväxter vill ha 30-40 cm djup, lätt och mullrik jord. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv bör fuktas väl innan den blandas i jorden.

Är du osäker på vilken jord din planta trivs bäst med kan du alltid fråga någon av våra trädgårdsmästare i butiken för att få bästa resultat.

Plantering

Innan du planterar, sänk ner krukan i en hink med vatten och låt den stå och dra till sig ca 5 min. Tag sedan försiktigt bort krukan.

Klematis: Sätt ner den i planteringshålet så att övre delen av jordklumpen kommer ca 10 cm under jordytan. Fyll på med jord upp till klumpkanten och vattna rejält ca 10 liter. De resterande 10 cm fylls upp med sand. Tryck till försiktigt.

Klematis vill gärna ha ”sval” jord. Plantera därför gärna perenner framför som skuggar marken.

Övriga klätterväxter: Sätt ner den i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll i hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 liter. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt.

Vid vårplantering skärs långa rankor tillbaka till ca 40 cm så plantan får bilda nya rankor. Detta är speciellt viktigt för självklättrande sorter som måste kunna fästa vid underlaget redan från början. Vid höstplantering beskär man följande vår.

Plantering klätterväxter

Avstånd

Klematis: 1-1,5 m.
Övriga: 1,5-2 m.
För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera något tätare.

Vattning

Vid torrt väder vattna klätterväxterna 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter.

Gödsling

Planterar du på vår/försommar gödslar du tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen.

Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel

Klematis: När de nya rankorna första året blivit meterlånga, beskärs de till ca 50 cm. Vad gäller kommande beskärning se på respektive sort.

Övriga klätterväxter: Gallras och klipps efter behov på våren. Vid gallring klipper man bort de äldsta, grövsta grenarna längst ner vid marken.

BoGrönt Sveriges Trädgårdsmästare Clematis Tage Lundell
Wisteria-Blåregn
Klätterhortensia-Hydrangea-anomala