Häckar

Att lyckas med

Häckar

Jord

Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering

Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind. Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.

Plantavstånd

3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och lavendel 4-5 plantor per meter.

Vattning

Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras. Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Gödsla aldrig vid plantering, utan 2-3 veckor efter. Gödsla i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel

Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning förgrenar sig plantorna och blir täta ända nerifrån marken.
Nedan en genomskärning av en utvuxen, välklippt häck. Något bredare vid basen än upptill och med raka sidor. En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt tillbaka och sen formas på nytt. I fortsättningen går man över till (sommar) beskärning i maj-juni.
Undantag: Bok och avenbok får växa till önskad höjd innan topparna klipps. För dessa sorter gäller en annan beskärningsmetod, som även kan tillämpas på flertalet klippta häckar. Här beskär man bara sidogrenarna tills häcken nått sin fulla höjd. Bästa tiden för beskärning är på vårvintern i feb-april. Vårblommande häckar kan klippas efter blomning.

Plantera så här:

Plantera så härKlippa häckar

Friväxande häckar:

Tex spirea, syren och ölandstok skall i fortsättningen bara gallras.

Friväxande häck

Thuja och andra barrväxthäckar:

Årsskotten toppas både på höjden och sidorna varje vår.

Barrväxthäckar