BoGrönt Sveriges Träsdgårdsmästare Pollinering körsbär

Att lyckas med

Fruktträd

Lika gott som det är vackert!

Att plantera fruktträd ger dig inte bara närodlad och god frukt under sommar och höst, det ger också mat åt bin och humlor under våren när blomningen är i full gång. Det finns nästan inget vackrare än äppelträd och körsbärsträd som står i blom. Det är verkligen magiskt att stå under ett fruktträd, blicka upp mot himlen och bara vara, mitt, i ett hav av blommande grenar.

Växtplats

Ljust och soligt.

Pollinering

Äpple, päron, körsbär och en del plommon behöver befruktas av en annan sort för att ge frukt. Det brukar inte vara några problem med passande pollinerare om man bor i villabebyggelse, men gör en koll för säkerhetens skull.

Jord

Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Jorden bör vara minst 60 cm djup, näringsrik och genomsläpplig.
Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantavstånd

Avståndet varierar beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande. Sorter på svagväxande underlag: från ca 3 m Sorter på starkväxande underlag: från ca 5 m Spaljeträd: ca 2-3 m

Plantering

Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan. Vid plantering i gräsmattor skall jorden hållas öppen minst 50 cm i diameter (gräs mot stammen ger sämre tillväxt). Detta underlättar även när man klipper gräset.
Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att rötterna står för blött. Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela gropen.
Sänk ner kruk-klumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min.
Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet i gropen. Väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner.
Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt (ca 20 liter).
Fyll på resten av jorden, tryck till så att trädet står rakt och stadigt.
Vattna igen.
Nyplanterade träd behöver stöd. Slå försiktigt ner ett stöd ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stödet med ett brett jute-band strax under kronan.
Kom ihåg gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

Plantering fruktträdPlantering fruktträd

Vattning

När trädet etablerar sig är det viktigt att vattna. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Vid plantering vår/försommar kan det vara bra att gödsla tidigt på sommaren. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret.
Vid plantering sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen.
Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dress-produkt under träden tidigt på våren.
På sensommaren/hösten gödslar man med kvävefattig gödsel för att stärka växterna och gynna kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Beskärning

Äpple och päronträd beskärs enligt nedan antingen tidigt på våren eller från juli-sept (JAS beskärning). Körsbär och plommon gallras under perioden juli-sept.

Beskärning Fruktträd