Insektshotell

Att lyckas med

Insektshotell

Insektshotell

I väntan på våren, kan du ha ett lite trådgårdsprojekt inomhus!
Vill du liva upp trädgården med underbart surr och få fart på pollineringen? Bygger du ett insektshotell gör du både en insats för miljön och får en fin trädgårdsprydnad. Du kan hitta mycket av materialet i naturen.

Skapa ett hotell för våra gäster

Många nyttoinsekter, t.ex. fjärilar, solitärbin och humlor, livnär sig på blommors nektar. En av anledningarna till att ha ett insektshotell i trädgården är ju för pollineringens skull. Placera därför gärna insektshotellet nära de platser där du har blommor eller fruktträd.
Insektshotellet är indelat i flera olika rum, exempelvis med kottar, träpinnar med borrade hål, och bamburör för att locka till sig olika slags gäster. Ett av rummen är särskilt anpassat för fjärilar. Många insekters naturliga miljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön. Detta är ett sätt hjälpa dem att hitta en boplats och en plats att söka skydd. Insektshotellet kan sättas upp från tidigt på våren till sen höst, eftersom insekterna använder hotellet på olika sätt, även som skydd för kylan.
Det brukar rekommenderas att insektshotellet placeras mot öst så att det får ta del av morgonsolen, men inte ligger i direkt solsken hela dagen.
Undvik att placera insektshotellet där det är direkt utsatt för regn och vind. Det bör vara öppet framför det, men ett tak ger ett bra skydd mot regn.
Många växter och blad drar till sig insekter, så om du sätter insektshotellet i närheten av häckar, buskar och rabatter så ökar chansen att de hittar dit.

Insekter tycker om oss!

Växter som lockar till sig insekter: Lavendel, sälg, kryddtimjan, kryddsalvia, fjärilsbuske, röd rudbeckia, jätteverbena, syrén, och fruktträd.